Inwentaryzacje

Przedstawiamy Państwu opracowane przez nas przykładowe inwentaryzacje.

Sporządzimy dla Państwa inwentaryzacje budowlane wszystkich rodzajów budynków takich jak: mieszkalnych jedno i wielorodzinnych, oświaty, nauki i kultury, produkcyjnych i gospodarczych, handlowo-usługowych, opieki zdrowotnej, biurowych i magazynowych.

Opracowujemy inwentaryzacje niezbędne dla potrzeb projektów rozbudowy i nadbudowy, zmiany sposobu użytkowania, ustanowienia odrębności lokalu, legalizacji samowoli budowlanej.

Inwentaryzacja zawiera rzuty, przekroje, elewacje, zwięzły opis techniczny oraz dokumentację fotograficzną.

Opracowana przez nas dokumentacja spełniają wymogi nakładane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego jak i Wydziały Architektoniczno-Budowlane co do zakresu i formy inwentaryzacji budowlanej.

Posiadamy w naszych zasobach profesjonalny sprzęt mierniczy.

Sporządzamy  opinie architektoniczne i konstrukcyjne dotyczące stanu technicznego inwentaryzowanych budynków.