Adaptacje typowych projektów

Pobierz dokument w pełnej rozdzielczości jako plik PDF

Aby w oparciu o typowy projekt zgłosić zamiar budowy budynku mieszkalnego lub uzyskać pozwolenie na jego budowę, konieczna jest adaptacja projektu. Polega ona na dostosowaniu projektu do lokalnych warunków zabudowy i potrzeb Inwestora.

Przygotowujemy adaptację projektów typowych wraz z projektem zagospodarowania terenu. Wykonujemy go na aktualnej mapie do celów projektowych.

Prawo autorskie chroni każdy projekt. Jednak w dokumentacja określa jest zakres zmian, których można dokonywać bez zgody autora. Przy zakupie projektu Inwestor otrzymuje zgodę na ich wprowadzenie). Dokonujemy wszelkich zmian na projekcie typowym oraz (jeżeli jest to konieczne) wykonujemy niezbędne rysunki zamienne w zakresie architektonicznym i konstrukcyjnym.

Pobierz dokument w pełnej rozdzielczości jako plik PDF