Rozbudowy i nadbudowy

Rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania obory na budynek usługowy

Rozbudowa i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania  istniejącego budynku produkcyjno-magazynowego na mieszkalny jednorodzinny.

Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Rozbudowa budynku magazynowego z częścią socjalno-biurową w Radomiu.

Przedstawiamy Państwu opracowane przez nas przykładowe projekty rozbudów i nadbudów. Jeżeli istniejący budynek nie spełnia już Państwa oczekiwań, zaprojektujemy jego rozbudowę/nadbudowę, która radykalnie poprawi zarówno jego wygląd jak i funkcjonalność.

Rozbudowa i nadbudowa budynku usługowego w Radomiu.

Mimo że zarówno przy rozbudowie, jak i przy nadbudowie, zwiększa się powierzchnia użytkowa obiektu oraz jego kubatura, różnica między tymi dwoma rodzajami budowy jest jednoznacznie określona poprzez kryterium zmiany powierzchni zabudowy: przy nadbudowie nie zwiększa się powierzchnia zabudowy obiektu, natomiast przy rozbudowie ? zwiększa się powierzchnia zabudowy. Nowa część obiektu posadowiona zostaje na gruncie. Występują na takiej budowie między innymi roboty ziemne i fundamentowe (których nie ma przy nadbudowie).

Rozbudowa to rodzaj budowy, w wyniku którego powstaje nowa część istniejącego już obiektu budowlanego. W wyniku przeprowadzenia rozbudowy danego obiektu budowlanego, zwiększa się jego powierzchnia zabudowy i powierzchnia użytkowa.